Tvorba webových stránek - Valient Tvorba webových stránek

SEO - optimalizace pro vyhledávače

Search engine optimalization je soubor metod vedoucích ke zvýšení návštěvnosti webové stránky. Zaměřujeme se na onpage faktory (obsah a kódování na stránce) i offpage faktory (obsah a odkazy umístěné mimo web). Důležitou součástí seo optimalizace by mělo být též dovést návštěvníka k žádanému obsahu na webu - nejen pouze na hlavní stranu.

ukázka seo optimalizace

Při dlouhodobém objednání seo optimalizace též snižujeme našim zákazníkům ceny za drobné úpravy obsahu (vkládání fotografií, článků). Nicméně provádíme i jednorázovou optimalizaci.

Základním stavebním kamenem kvalitní seo optimalizace je, aby námi zvolené klíčové slovo nebo slovní spojení zejména správně vystihovalo obor působnosti a bylo opravdu v tomto tvaru případnými návštěvníky hledáno ve vyhledávačích.

Následná úprava a tvorba obsahu webu (copywriting), kódů a dobře zpracované zpětné odkazy by v ideálním případě měly mít za následek zvýšení pozice ve vyhledávačích a tím logicky i samotné zvýšení návštěvnosti stránek.

Výhody dlouhodobé seo optimalizace

Výše uvedené služby nemají primárně sloužit jako nástroj pro to, aby určité stránky našly vyhledávače, ale především lidé. Dlouhodobá seo optimalizace posiluje nejen kvalitu a hodnotu webu, ale zároveň posiluje značku firmy - jste více vidět (katalogy firem, sociální sítě nebo odkazy ve specializovaných projektech). Dlouhodobá a lineární optimalizace také klienta z velké části chrání před „propadnutím“ ve vyhledávačích, respektive při zlepšení kvality webu konkurence.

Kdy se projeví optimalizace pro vyhledávače?

Zvyšení pozice ve vyhledávačích nepřichází druhý den, vyhledávače musí internetovou stránku najít, přečíst a přiřadit k ní správné asociace a důležitost. První změny mohou nastat již v prvním týdnu, nicméně ucelený výsledek optimalizace pro vyhledávače přichází v horizontu několika měsíců.

Co je copywriting?

Copywriting je technika psaní textu, většinou článků, která má za úkol čtenáře zaujmout. Text by měl nejen být poutavý obsahově, ale pokud to formát umožňuje i na první pohled přehledný a schopný ve čtenáři vzbudit zájem. Seo copywriting poté kombinuje prvky klasického copywritingu a náležitostí seo optimalizace. Více copywritingu uvádí wikipedia.

Líbí se Vám naše služby? Rádi byste více informací?